Leefbaarheid

In een leefbare stad is het prettig en aangenaam wonen, werken en recreëren. Hitte beïnvloedt het comfort op straat en in gebouwen. Daardoor heeft hitte ook invloed op de arbeidsproductiviteit buiten en de arbeidsproductiviteit binnen. Mensen nemen tijdens hete dagen meer kleine pauzes, kunnen zich minder goed concentreren en maken meer fouten. Ook het ziekteverzuim stijgt door hoge temperaturen. Tijdens een hittegolf kan het ziekteverzuim 4 tot 7,5 procent hoger liggen dan normaal.

Tijdens hete dagen ondervinden veel mensen, ook de mensen die niet werken, ‘hittehinder’. Hun welzijn en functioneren gaat achteruit. Dit geldt met name voor kwetsbare groepen, zoals (thuiswonende) ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken en langdurige medicijngebruikers. Veel van hen drinken te laat en te weinig. Als het in hun woning te warm wordt, zijn ze minder goed in staat om op een andere plek verkoeling te zoeken.

In de mindmap wordt een zestal gevolgen van hitte op leefbaarheid verder toegelicht: