Image

Arbeidsproductiviteit binnen

Uitleg van het probleem

Veel mensen werken in gebouwen. In een periode van hitte kan de binnentemperatuur flink oplopen. Dit gebeurt vooral in gebouwen met een slechte isolatie, donkere daken, veel glas, slechte ventilatiemogelijkheden, geen  airconditioning, geen zonwering en in ruimtes op de bovenste etages.  Veel moderne, goed geïsoleerde gebouwen met veel glas raken de ingevangen warmte niet meer kwijt. Hierdoor worden tijdens hete dagen meer kleine pauzes genomen, kunnen werkkrachten zich minder goed concentreren en is de kans op fouten en ongelukken groter. Dit leidt tot gezondheidsproblemen en een verlies aan arbeidsproductiviteit. Dit effect is niet alleen van belang voor beheerders van kantoor- en industriegebouwen, maar geldt bijvoorbeeld ook voor scholen en kinderopvang, en verzorgingstehuizen.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

 • Kaart met het aantal warme nachten per jaar (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in het aantal warme nachten in het bebouwd gebied, nu en in de toekomst. Als het ’s nachts buiten niet afkoelt, is het moeilijker om gebouwen, kantoren en industriepanden aangenaam koel te houden.

Aanvullende kaarten

 • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename in het aantal dagen met verminderde arbeidsproductiviteit.
 • Kaarten met informatie over gebouwen (bijvoorbeeld bouwjaar en energielabels) → om in te schatten welke gebouwen slecht geïsoleerd zijn en onaangenaam warm worden, waardoor de arbeidsproductiviteit afneemt.

Enige maatregelen en richtlijnen

 • Gerichte voorlichting over verkoelende maatregelen aan gebouweigenaren en -gebruikers
 • Aanpassingen aan gebouwen zoals:
   • Zonwering (liever buiten dan binnen) en overstekken aanleggen om te voorkomen dat te veel warmte binnenkomt (vooral van belang in goed geïsoleerde gebouwen waar veel zon binnenkomt)
   • Actieve of passieve ventilatie aanleggen
   • Groen/blauwe daken en gevels ter voorkoming van opwarming binnenklimaat
 • Hittestress situatie op het werk inschatten (zie FNV Werkklimaat app)
 • Tropenrooster instellen: niet werken op de heetste uren van de dag
 • Werkzaamheden aanpassen
 • Zie ook de adviezen op de website van de FNV en het ministerie van SZW