Image

Comfort in de stad

Uitleg van het probleem

Als het heet is, vermindert het comfort op veel plekken in het bebouwd gebied, ook omdat het daar vaak warmer is dan buiten de stad. Hierdoor wordt de buitenruimte onaangenaam om er te verblijven, winkelen of recreëren. Dit geldt voor alle gebruikers van de stad: bewoners, werkenden, reizigers en toeristen. Het geldt ook voor alle locaties in de openbare ruimte (winkelstraten, woonstraten, bushaltes, parkeerplaatsen, perrons, stations, marktpleinen, loop- en fietsroutes, kruispunten), maar ook op particuliere terreinen en in privétuinen, en in het bijzonder voor de plekken waar de gevoelstemperatuur hoog is.

Met name de inrichters van de stad kunnen ervoor zorgen dat de stad koel blijft en er voldoende koele plekken in woonwijken, stadscentra en kantoorgebieden zijn waar de gevoelstemperatuur aangenaam is om er te vertoeven.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

 • Gedetailleerde hittekaart van de gevoelstemperatuur op een hete dag (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in de plekken waar het mogelijk oncomfortabel is tijdens hete dagen.

Aanvullende kaarten

 • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename van het aantal dagen waarop het comfort in de stad vermindert.
 • Kaarten met gebiedsfuncties → om te bepalen welke gebieden (wonen, werken, recreëren) voldoende koel ingericht moeten zijn.
 • Schaduwanalyses → om te bepalen waar mogelijk onvoldoende schaduw is voor een aangename en koele omgeving.
 • Inventarisatie van koelteplekken → om te bepalen waar de aangename plekken zoals stadsstranden, fonteinen en parkjes zijn om te vertoeven tijdens hete dagen.
 • Afstand-tot-koelte kaarten → om te bepalen welke gebieden op onvoldoende afstand van een koelteplek liggen.
 • Kaart met watertappunten (drinkwaterkaart) → om te bepalen waar voldoende en onvoldoende watertappunten zijn.

Enige maatregelen en richtlijnen

 • Ruimtelijke adaptatie om de buitentemperatuur en de gevoelstemperatuur laag te houden: aanleg van schaduw, bomen, groen, specifieke watervormen en andere materiaalsoorten zodat de buitentemperatuur en de gevoelstemperatuur laag blijven en er voldoende plekken in de stad zijn waar verkoeling te vinden is (zie bijvoorbeeld groenblauwe netwerken | hitte).
 • Tuinen aanleggen die voldoende verkoeling geven (zie bijvoorbeeld Huisje Boompje Beter)
 • Betere toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden creëren van openbaar groen
 • Meer verkoelende buitenruimtes creëren zoals parkjes, stadsstranden, pierenbadjes, waterspeeltuinen, bankjes en zitgelegenheden in de schaduw
 • Gratis watertappunten aanleggen (drinkwaterkaart).