Image

Comfort in gebouwen

Uitleg van het probleem

Tijdens hete dagen kan de temperatuur in gebouwen flink oplopen. Dit gebeurt vooral in gebouwen met een slechte isolatie, donkere daken, veel glas, slechte ventilatiemogelijkheden, geen  airconditioning, geen zonwering en in ruimtes op de bovenste etages. Veel moderne, goed geïsoleerde gebouwen met veel glas raken de ingevangen warmte niet meer kwijt. De hoge temperatuur in de gebouwen zorgt voor gezondheidsproblemen, verminderde arbeidsproductiviteit, en slaapproblemen als het om woningen gaat. Ook kinderen op scholen en kinderopvang zijn kwetsbaar als de binnentemperaturen oplopen.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

 • Kaart met het aantal warme nachten per jaar (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in het aantal warme nachten in het bebouwd gebied, nu en in de toekomst. Als het ’s nachts warm blijft, is het moeilijker is om de binnentemperatuur aangenaam te houden.

Aanvullende kaarten

 • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename op hoge binnentemperaturen.
 • Kaarten met informatie over gebouwen (bijvoorbeeld bouwjaar en energielabels) → om in te schatten welke huizen slecht geïsoleerd en daardoor kwetsbaar zijn.

Enige maatregelen en richtlijnen

 • Gerichte voorlichting over verkoelende maatregelen aan gebouweigenaren en -gebruikers
 • Aanpassingen aan gebouwen zoals:
   • Zonwering (liever buiten dan binnen) en overstekken aanleggen om te voorkomen dat te veel warmte binnenkomt (vooral van belang in goed geïsoleerde gebouwen waar veel zon binnenkomt)
   • Actieve of passieve ventilatie aanleggen
   • Groen/blauwe daken en gevels ter voorkoming van opwarming binnenklimaat
 • Een goed toegankelijke (rollatorvriendelijke) koele buitenruimte bij het gebouw creëren, door aanleg van schaduw en groen
 • Zie ook brochure ‘De hitte de baas: koeling in zorginstellingen’ van College Bouw Zorginstellingen voor tips voor zorginstellingen.