Image

Scholen en kinderopvang

Uitleg van het probleem

Tijdens hete dagen kan de temperatuur in schoollokalen en bij kinderopvanglocaties flink oplopen. Dit gebeurt vooral in gebouwen met slechte isolatie, gebouwen zonder airconditioning of ventilatie, klaslokalen of ruimtes met platte daken en op de bovenste etages. Hoge temperaturen in schoolgebouwen kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Kinderen kunnen last krijgen van vermoeidheid, concentratieproblemen, benauwdheid, hoofdpijn, oververhitting en uitdroging.

Daarnaast kunnen buitenruimtes en speelpleinen om scholen en kindercentra heen heet en onaangenaam worden als deze uit veel verharding bestaan en weinig schaduw en groen kennen.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

 • Gedetailleerde hittekaart van de gevoelstemperatuur op een hete dag (Klimaateffectatlas) → om te bepalen op welke speelpleinen en pleinen rondom de scholen de kans op hittestress het grootst is, en om te bepalen waar geen verkoeling gevonden kan worden.
 • Kaart met het aantal warme nachten per jaar (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in het aantal warme nachten in het bebouwd gebied, nu en in de toekomst. Als het ’s nachts buiten niet afkoelt, is het moeilijker om scholen en kindercentra aangenaam koel te houden.

Aanvullende kaarten

 • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename van het probleem.
 • Kaarten met informatie over gebouwen (bijvoorbeeld bouwjaar en energielabels) → om in te schatten welke scholen en kindercentra mogelijk onaangenaam warm kunnen worden.
 • Overzicht van locaties van scholen en kinderopvangcentra.

Enige maatregelen en richtlijnen

 • Aanpassingen aan gebouwen zoals:
   • Zonwering (liever buiten dan binnen) en overstekken aanleggen om te voorkomen dat te veel warmte binnenkomt (vooral van belang in goed geïsoleerde gebouwen waar veel zon binnenkomt)
   • Actieve of passieve ventilatie aanleggen
   • Groen/blauwe daken en gevels ter voorkoming van opwarming binnenklimaat
   • Aanpassingen aan speelpleinen:
 • Aanpassingen aan speelpleinen:
   • Extra schaduw creëren op het speelplein en groene speelpleinen creëren
   • Watertappunten inrichten
 • Andere maatregelen
   • Hitteprotocol opstellen en gebruiken
   • Rustige spelletjes doen, in de schaduw, of waterspelletjes
   • Sportdagen aanpassen
   • Tropenrooster instellen
   • Extra drinken
   • Beschermen tegen de zon (pet, zonnebrand)
 • Zie ook tips vanuit de GGD Leefomgeving, tips van GGD Amsterdam voor scholen en kinderopvang, en tips van het RIVM.