Netwerken

Hitte kan problemen geven in transport- en elektriciteitsnetwerken in de stad. Hoge temperaturen leiden tot het uitzetten van bruggen, waardoor deze niet meer open of dicht kunnen. Rails kunnen uitzetten door hitte, wat leidt tot ontsporingsgevaar. Hitte zorgt ook voor schade aan wegen, bijvoorbeeld doordat het asfalt smelt. Door hitteschade aan materiaal kunnen haven-, spoor- en luchthavenactiviteiten vertraging en schade oplopen.

In een hitteperiode stijgt de ook energievraag door een toenemend gebruik van koelsystemen en airco’s. Hitte – in combinatie met droogte – kan ook leiden tot stroomstoringen, wanneer elektriciteitscentrales door een gebrek aan koelwater niet, of minder, kunnen produceren. Daarnaast vermindert een hogere luchttemperatuur de efficiëntie van energieopwekking aanzienlijk. Hogere temperaturen leiden tot een lagere transmissiesnelheid van elektriciteit door kabels (de weerstand neemt toe), en tot schade door uitzetting (uitrekking of breuk).

In de mindmap wordt een vijftal gevolgen van hitte op netwerken verder toegelicht: