Image

Bruggen

Uitleg van het probleem

Door hitte zet staal uit. Beweegbare stalen bruggen kunnen, als ze te heet worden, niet meer openen of sluiten. In gemeenten met beweegbare stalen bruggen leidt dit tot problemen op de weg (als de brug niet meer dicht kan) of op het water (als de brug niet meer open kan). In de zomer van 2018 ging het in Friesland alleen al om 70 bruggen die op een bepaald moment gesloten bleven. In Amsterdam bleven 12 bruggen dicht, waardoor twee hoofdroutes door de stad niet meer bevaarbaar waren. Uitzetting van bruggen is een probleem voor vervoerders, (spoor)weg- en brugbeheerders, maar ook voor gebruikers van (water)wegen zoals hulpdiensten, de transportsector en de recreatievaart.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

Geen

Aanvullende kaarten

  • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename van de problemen met betrekking tot uitzetting van bruggen.
  • Locaties van de beweegbare bruggen (Klimaateffectatlas) → om te bepalen welke plekken kwetsbaar zijn.
  • Overzicht van kritieke infrastructuurnetwerken → identificatie van potentiele knelpunten in transportroutes.

Enige maatregelen en richtlijnen

  • Bruggen koelen door deze nat te houden met watersproeiers (meestal vanuit oppervlaktewater)
  • Bruggen aanpassen (bijslijpen) zodat de uitzetting geen problemen geeft
  • Ervoor zorgen dat alternatieve routes beschikbaar zijn
  • Nieuwe bruggen zo ontwerpen dat ze minder gevoelig zijn voor uitzetting.