Image

Bestrating

Uitleg van het probleem

Asfalt kan tijdens hete dagen een temperatuur bereiken van 60°C of zelfs hoger. Hitte maakt asfalt zacht en plakkerig door het smelten van het bindmiddel (bitumen) in de toplaag. Dit leidt tot spoorvorming of bij ‘wringend’ verkeer dat zich in verschillende richtingen verplaatst, schades aan het oppervlak. Op kruispunten, bij verkeerslichten en in bochten blijft het asfalt aan autobanden plakken en ontstaan gaten in het wegdek. Asfalt houdt de hitte ook lang vast; afkoeling vindt maar langzaam plaats waardoor tijdens hete periodes het asfalt ‘s nachts onvoldoende kans krijgt om af te koelen.  Stoeptegels en betonplaten hebben ook last van hitte: ze zetten uit, komen omhoog en kunnen breken.

Schade aan bestrating is met name een probleem voor wegbeheerders en de transportsector. Bij belangrijke infrastructuurknooppunten zoals havens kan schade aan bestrating voor cascade-effecten zorgen.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

  • Kaart met het aantal warme nachten per jaar (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename van het aantal nachten waarop asfalt onvoldoende kan afkoelen ’s nachts.
  • Gedetailleerde hittekaart van de gevoelstemperatuur op een hete dag (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in de locaties waar bestrating gevaar loopt te veel op te warmen.

Aanvullende kaarten

  • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in het aantal dagen waarop schade aan bestrating kan ontstaan.
  • Locaties van asfaltwegen en betonplaatbedekking.

Enige maatregelen en richtlijnen

  • Het mengsel van het asfalt veranderen door bijvoorbeeld hardere bitumen of polymeren erin te verwerken
  • Toevoegen van witte steentjes aan asfalt of betonstraatstenen, waardoor meer straling teruggekaatst wordt en de temperatuur minder oploopt
  • Asfalt met een open structuur aanleggen, waar (regen)water doorheen kan stromen en voor verkoeling kan zorgen
  • Schaduw creëren op het wegdek
  • Als noodmaatregel zout strooien: zout trekt vocht aan uit de buitenlucht, waardoor het asfalt koelt. Daarnaast onttrekt zout vocht aan het asfalt waardoor het minder vloeibaar wordt