Image

Rails

Uitleg van het probleem

Door hitte neemt de temperatuur van rails fors toe en kunnen rails uitzetten. Dit uitzetten kan leiden tot  ombuigen van de rails,  ook wel ‘spoorspatting’ (in het Engels buckling) genoemd. Spoorspatting leidt tot ontsporingsgevaar en soms tot falen van het seinsysteem. Dit is met name een probleem voor de railbeheerders (Prorail of gemeentelijke vervoersbedrijven) en voor gemeenten waar tramrails of lightrails zijn aangelegd. Indirect is dit een probleem voor gebruikers van het spoor zoals de transportsector, die hierdoor vertragingsschade kunnen oplopen.

Naast spoorspattingen door hitte kunnen er problemen ontstaan door wissels die niet meer omgaan en bruggen die niet meer sluiten. Ook is er het risico op oververhitting van het elektrotechnisch systeem; het spoorwegsysteem is in hoge mate verbonden met en afhankelijk van energie en ICT voor beveiliging en communicatie.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

Geen

Aanvullende kaarten

  • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename van de problemen met betrekking tot rails.
  • Locaties van de railinfrastructuur en identificatie van de kwetsbare plekken in het transportnetwerk → geeft inzicht in de cascade-effecten van een verstoring in routes op verschillende gebruikers.

Enige maatregelen en richtlijnen

  • Meer inspecties van de rails tijdens hete dagen
  • Spoorstaven op andere spanning neerleggen bij aanleg (bestand maken tegen  een hogere temperatuur)
  • Alternatieve routes ontwikkelen voor het geval kwetsbare plekken/knelpunten getroffen zijn
  • Prioritering ontwikkelen van (nood)maatregelen bij problemen met rails.