Image

Energievraag

Uitleg van het probleem

Tijdens een hete periode stijgt de energievraag door een toenemend gebruik van koelsystemen en airco’s. Tijdens een periode met temperaturen rond 30°C verbruikt Nederland ongeveer 10 procent meer stroom. Energiebedrijven merken dan ook dat de energievraag toeneemt tijdens hete dagen.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

Geen

Aanvullende kaarten

 • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in het aantal dagen waarop de energievraag voor meer verkoeling zal toenemen.

Enige maatregelen en richtlijnen

 • Aanpassingen aan gebouwen, om het gebouw koel te houden:
   • Zonwering (liever buiten dan binnen) en overstekken aanleggen om te voorkomen dat te veel warmte binnenkomt (vooral van belang in goed geïsoleerde gebouwen waar veel zon binnenkomt)
   • Actieve of passieve ventilatie aanleggen
   • Groen/blauwe daken en gevels ter voorkoming van opwarming binnenklimaat
 • Energiezuinige apparatuur gebruiken (een ventilator gebruikt veel minder energie dan een airconditioner).
 • Gerichte voorlichting geven over verkoelende maatregelen en energieverbruik tijdens hete dagen
 • Ruimtelijke adaptatie om de buitentemperatuur en de gevoelstemperatuur laag te houden (zie comfort in de stad)