Image

Gezondheidsproblemen

Uitleg van het probleem

Hitte heeft effect op de gezondheid van mensen, variërend van spierkramp tot een versnelde hartslag of een warmteberoerte. Bij hittestress probeert het lichaam de lichaamswarmte kwijt te raken door te transpireren en door bloedvatverwijding. Soms werken deze verkoelingsmechanismen onvoldoende, zoals bij ouderen, die minder snel een dorstgevoel ervaren, en kleine kinderen, waarvan het lichaam sneller opwarmt dan van volwassenen. Ook gebruikers van bepaalde medicijnen kunnen moeite hebben om hun lichaamstemperatuur constant te houden. Andere kwetsbare groepen zijn mensen met een zwakke gezondheid, chronische zieken, patiënten van verpleeg- of verzorgingstehuizen, thuiswonende ouderen, mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen, diabetespatiënten, dak- en thuislozen, sporters, deelnemers aan evenementen en mensen die buiten werken.

Gezondheidsproblemen kunnen leiden tot een extra druk op de gezondheidszorg en hulpdiensten, meer ziekenhuisopnames en zelfs sterfte.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

 • Kaart met het aantal warme nachten per jaar (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in het aantal warme nachten in het bebouwde gebied, nu en in de toekomst. Als het ’s nachts warm is, kunnen gebouwen onvoldoende afkoelen, waardoor de binnentemperatuur hoog blijft. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen eerder ontstaan.
 • Gedetailleerde hittekaart van de gevoelstemperatuur op een hete dag (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in de plekken overdag waar het zo heet is dat mensen gezondheidsklachten kunnen krijgen en laat zien waar het ontbreekt aan plekken om verkoeling te vinden.

Aanvullende kaarten

 • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename van de problemen met betrekking tot hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen.
 • Kaarten met informatie over gebouwen (bijvoorbeeld bouwjaar en energielabels) → om in te schatten welke gebouwen slecht geïsoleerd en eerder opwarmen waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan.
 • Kaarten met informatie over kwetsbare groepen (zoals Klimaateffectatlas|Impact|Ernstig eenzame 75+ers) → om in te schatten waar kwetsbare groepen wonen die mogelijk eerder gezondheidsproblemen krijgen door hitte.

Enige maatregelen en richtlijnen

 • Gedragsaanpassingen: voldoende drinken, luchtige kleding dragen, uit de zon blijven (zie ook de infographic van de GGD Amsterdam, tips voor tijdens hitte van het Rode Kruis, en tips van het RIVM)
 • Hitteprotocol instellen; zorg voor kwetsbare mensen organiseren
 • Nationaal hitteplan of een lokaal hitteplan activeren
 • Hitteplan opstellen voor/met vrijwilligersorganisaties
 • Gebouwen aanpassen zodat ze beter beschermd zijn tegen hitte (zie comfort in gebouwen)
 • Ruimtelijke adaptatie om de buitentemperatuur en de gevoelstemperatuur laag te houden (zie comfort in de stad)