Image

Gezondheidszorg en hulpdiensten

Uitleg van het probleem

Hittestress kan leiden tot gezondheidsproblemen, waardoor de druk op medewerkers in de gezondheidszorg en hulpdiensten (zoals thuiszorg, huisartsen, ambulancediensten en reddingsbrigades) kan toenemen. De toenemende druk ontstaat enerzijds doordat deze medewerkers meer zorg moeten verlenen, maar ook doordat zij zelf meer last zullen hebben van hitte. Ook tijdens evenementen op hete dagen zullen hulpdiensten het drukker hebben.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

  • Kaart met het aantal warme nachten per jaar (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in het aantal warme nachten in het bebouwde gebied, nu en in de toekomst. Als het ’s nachts warm is, kunnen gebouwen onvoldoende afkoelen, waardoor de binnentemperatuur hoog blijft. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen eerder ontstaan en kan de druk op de gezondheidszorg toenemen.

Aanvullende kaarten

  • Kaarten met informatie over kwetsbare groepen (zoals Klimaateffectatlas|Impact|Ernstig eenzame 75+ers) → om in te schatten waar kwetsbare mensen wonen en waar de druk op de lokale gezondheidszorg en hulpdiensten het hoogst kan zijn.
  • Kaarten met informatie over gebouwen (bijvoorbeeld bouwjaar en energielabels) → om in te schatten waar slecht geïsoleerde gebouwen zijn, waardoor de binnentemperatuur hoog blijft en gezondheidsklachten eerder kunnen ontstaan en de druk op de lokale gezondheidszorg en hulpdiensten kan toenemen.

Enige maatregelen en richtlijnen

  • De druk op gezondheidszorg en hulpdiensten wordt voornamelijk verlaagd wanneer gezondheidsproblemen voorkomen worden (zie maatregelen bij gezondheidsproblemen)
  • Zie ook deze tips op het kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerstelijn