Image

Ziekenhuisopnames

Uitleg van het probleem

Hittestress kan leiden tot gezondheidsproblemen, waardoor het aantal ziekenhuisopnames kan toenemen met patiënten die door de hitte onwel zijn geworden. Hierdoor kunnen afdelingen, zoals bijvoorbeeld cardiologie, overbelast raken. Volgens Duits onderzoek is op een tropische dag (maximum temperatuur 30°C of hoger) het aantal extra ziekenhuisopnames vanwege hitte 1,079 per 100.000 inwoners.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

  • Kaart met het aantal warme nachten per jaar (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in het aantal warme nachten in het bebouwde gebied, nu en in de toekomst. Het aantal ziekenhuisopnamen neemt toe naarmate het heter wordt.

Aanvullende kaarten

  • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename van het aantal ziekenhuisopnames.
  • Kaarten met informatie over kwetsbare groepen (zoals Klimaateffectatlas|Impact|Ernstig eenzame 75+ers) → om in te schatten hoeveel extra ziekenhuisopnames er kunnen komen.

Enige maatregelen en richtlijnen

  • Het aantal ziekenhuisopnames wordt voornamelijk teruggebracht door het voorkomen van  gezondheidsproblemen (zie maatregelen bij gezondheidsproblemen)