Image

Sterfte

Uitleg van het probleem

Tijdens een hittegolf kan het sterftecijfer in Nederland toenemen. Vooral bij ouderen treedt tijdens een hittegolf extra sterfte op. Tijdens de hittegolf in 2018 overleden in Nederland ongeveer 100 personen meer dan in een gemiddelde zomerweek en tijdens de hittegolfperiode in 2006 was de sterfte bijna 400 personen meer dan in een gemiddelde zomerweek.

Gemiddelde cijfers over meerdere jaren laten zien dat tijdens een hittegolf het sterftecijfer in Nederland toeneemt met 12 procent. Dat komt neer op ongeveer 40 extra doden per dag ten opzichte van een periode met lagere temperaturen. De vraag is natuurlijk of dit in de toekomst hetzelfde zal blijven. Het zou kunnen dat als de temperaturen tijdens hittegolven gemiddeld hoger worden, er meer mensen overlijden. Maar misschien zijn we er dan ook beter op ingesteld en sterven mensen daardoor minder snel bij dezelfde hoge temperaturen.

Gemeenten met veel zelfstandig wonende ouderen en verzorgingsinstellingen zijn instanties die maatregelen kunnen nemen om oversterfte door hitte tegen te gaan.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

  • Kaart met het aantal warme nachten per jaar (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in het aantal warme nachten in het bebouwde gebied, nu en in de toekomst. Sterfte neemt toe naarmate het heter wordt.

Aanvullende kaarten

  • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename van de problemen met betrekking tot sterfte.
  • Kaarten met informatie over kwetsbare groepen (zoals Klimaateffectatlas|Impact|Ernstig eenzame 75+ers) → om een indruk te krijgen van mogelijke probleemwijken.

Enige maatregelen en richtlijnen

  • Maatregelen die sterfte door hitte kunnen verminderen zijn dezelfde als die gezondheidsproblemen kunnen voorkomen (zie maatregelen bij gezondheidsproblemen)