Gezondheid

Hitte heeft effect op de gezondheid van mensen, variërend van spierkramp tot een versnelde hartslag of een warmteberoerte. Tijdens een hittegolf kan het sterftecijfer in Nederland toenemen met 12 procent. Dat komt neer op ongeveer 40 extra doden per dag ten opzichte van een periode met lagere temperaturen.

Bij hittestress probeert het lichaam de lichaamswarmte kwijt te raken door te transpireren en door bloedvatverwijding. Soms werken deze verkoelingsmechanismen onvoldoende, zoals bij ouderen, die minder snel een dorstgevoel ervaren, en kleine kinderen, waarvan het lichaam sneller opwarmt dan van volwassenen. Ook gebruikers van bepaalde medicijnen kunnen moeite hebben om hun lichaamstemperatuur constant te houden. Andere kwetsbare groepen zijn mensen met chronische ziekten, patiënten van verpleeg- of verzorgingstehuizen, mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen, diabetespatiënten, dak- en thuislozen, sporters, deelnemers aan evenementen en mensen die buiten werken.

Gelijktijdig met klimaatverandering en een toename in hete dagen zien we een maatschappelijke tendens om, ook bij het ouder worden, zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Steeds meer zelfstandig wonende ouderen, die nog geen intensieve verzorging nodig hebben, moeten zich op hete dagen zelf zien te redden. Hierdoor vormen met name zelfstandig wonende ouderen een risicogroep.

In de mindmap wordt een vijftal gevolgen van hitte op gezondheid verder toegelicht: