Water

Hitte heeft gevolgen voor de vraag naar water (waterkwantiteit) en de waterkwaliteit. Tijdens een lange hete periode is er meer vraag naar drink- en koelwater en water voor bevloeiing. Een voorbeeld hiervan is de drukbezochte en tropisch hete proloog van de Tour de France in juli 2015 in Utrecht. Drinkwaterbedrijf Vitens pompte op die dag een dubbele hoeveelheid water naar de stad in vergelijking met een normale dag. Bij uiteenlopende watergebruikers neemt de watervraag toe tijdens hete periodes (landbouw, veeteelt, huishoudens, industrie, elektriciteitsvoorziening).

Hitte beïnvloedt ook de kwaliteit van drinkwater en oppervlaktewater. Als de waterleidingen bijvoorbeeld niet diep genoeg in de grond liggen, neemt de temperatuur van het drinkwater langzaam toe. Dit kan leiden tot groei van micro-organismen en ziekteverwekkers. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater kan achteruitgaan door hogere temperaturen, bijvoorbeeld door de groei van blauwalgen. Tot slot kunnen problemen ontstaan doordat bedrijven –  met name elektriciteitsbedrijven – geen koelwater meer mogen lozen omdat anders het oppervlaktewater te warm wordt. Dit kan cascade-effecten hebben voor de energievoorziening, industrie en landbouw.

In de mindmap wordt een viertal gevolgen van hitte op de waterkwaliteit en – kwantiteit verder toegelicht: