Image

Watervraag

Uitleg van het probleem

In een periode van hitte krijgen de waterleidingbedrijven  vaak te maken met een stijgende watervraag vanuit de landbouw, veeteelt, huishoudens, zwembaden, industrie, en elektriciteitsbedrijven. Omdat hitte regelmatig samengaat met droogte, wordt de watervraag hierdoor nog extra opgedreven. Ook zijn er meer pieken in het verbruik van water doordat, bijvoorbeeld, mensen vaak in de avond hun tuinen besproeien. Voor waterleidingbedrijven is de hogere piekvraag niet alleen een probleem vanwege de capaciteit, maar ook vanwege de veranderende druk op de leidingen. Drinkwaterleidingen zijn ontworpen op een bepaalde piek. Een verhoogde piekvraag kan leiden tot een lagere waterdruk en meer klachten over bruin water.

NB: Tijdens hete periodes kan ook de vraag naar grond- en oppervlaktewater toenemen. Oppervlaktewaterpeilen (doorvaarthoogte en diepgang)  moeten op niveau gehouden worden voor doorgang van de scheepvaart en de waterkwaliteit. Omdat dit meer een droogteprobleem is dat zich ook buiten de stad kan voordoen, wordt dit onderwerp niet verder uitgelicht in de mindmap en  de factsheets.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

Geen

Aanvullende kaarten

  • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in de toename van het aantal dagen waarop de watervraag stijgt.

Enige maatregelen en richtlijnen

  • Gerichte voorlichting geven aan particulieren en bedrijven over drinkwatergebruik tijdens piekverbruik
  • Protocol voor de besproeiing van het stedelijk groen en sportvelden in hete perioden