Image

Koelwater

Uitleg van het probleem

Een langdurige periode van hitte, in combinatie met droogte, kan leiden tot problemen bij bedrijven die koelwater innemen en lozen om hun bedrijfsprocessen te kunnen koelen.  Daarbij is er een onderscheid in gebruikers van koelwater uit leidingwater (bijvoorbeeld datacenters) en koelwater uit oppervlaktewater (bijvoorbeeld energiecentrales).

Langdurige hitte zorgt ervoor dat de temperatuur van het koelwater stijgt en een lage waterstand veroorzaakt een tekort aan koelwater. Als het oppervlaktewater te warm wordt, mag geen koelwater meer geloosd worden om schadelijke ecologische effecten te voorkomen. Deze situatie kan leiden tot een verminderde productiecapaciteit. Voor energiebedrijven kan dit uiteindelijk betekenen dat energiecentrales hun energieproductie moeten terugschroeven (brownout) of zelfs helemaal uitschakelen (energieblackout).

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

Geen

Aanvullende kaarten

  • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename van de problemen met betrekking tot koelwater.
  • Locaties van bedrijven die koelwater nodig hebben in combinatie met de kwetsbaarheid van het koelwater bij hitte en droogte.

Enige maatregelen en richtlijnen

  • Extra fysieke voorzieningen rond koelwatervoorziening aanleggen zodat bij koelwatertekorten de productie niet in gevaar komt.
  • Netwerkredundantie: ervoor zorgen dat er alternatieven beschikbaar zijn
  • Prioritering ontwikkelen van (nood)maatregelen bij koelwatertekorten