Buitenruimte

Extreme hitte heeft gevolgen voor de buitenruimte, zowel in de stad als in de directe omgeving ervan. Hitte, droogte en natuurbranden kunnen schade veroorzaken. Daarnaast zal er tijdens hete dagen meer gerecreëerd worden in de buitenruimte en neemt de druk op de buitenruimte toe. Dit geldt onder andere voor natuurgebieden, parken en stadsstranden. Het is van belang om deze gevolgen mee te wegen bij stedelijk ontwerp en ruimtelijke (her)inrichting.

Ook tijdens de avonden zullen parkjes en buitenruimtes intensiever worden gebruikt, bijvoorbeeld door barbecueënde gezelschappen. Dit kan leiden tot sociale overlast, zoals geluid, stank, afval en overlast door plaagdieren, zoals ratten.

In de mindmap wordt een viertal gevolgen van hitte op de buitenruimte verder toegelicht: