Image

Sociale overlast

Uitleg van het probleem

Tijdens hete dagen zoeken bewoners van de stad verkoeling in de buitenruimte zowel overdag als ‘s avonds. Mensen zitten in hun tuin, op hun balkon, in parken, groenstroken, langs of op het water en op horecaterrassen. Dit leidt vaak tot meer sociale cohesie en ontmoeting, maar zorgt in sommige gevallen ook tot meer geluidsoverlast, agressief gedrag, stankoverlast (door barbecues) en meer afval. De politie krijgt hierdoor vaker klachten.

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

Geen

Aanvullende kaarten

  • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft inzicht in het aantal dagen waarop de kans op sociale overlast verhoogd kan zijn.
  • Kaart met aantrekkelijke koele plekken → geeft inzicht in waar de druk op de buitenruimte mogelijk toeneemt tijdens hete dagen en de kans op sociale overlast.

Enige maatregelen en richtlijnen

  • Een plaatselijk rook- en/of stookverbod opleggen
  • Plekken aanwijzen waar barbecueën wel toegestaan is (en tot hoe laat)
  • Tijdelijk toiletten en afvalbakken plaatsen op plekken waar veel mensen verblijven tijdens hete dagen en avonden
  • Beheer en onderhoud vergroten om buitenruimte van drukbezochte plekken schoon en aangenaam te houden