Image

Druk op buitenruimte

Uitleg van het probleem

Tijdens hete dagen zoeken bewoners van de stad verkoeling in de buitenruimte zowel overdag als ‘s avonds. Ze trekken naar parkjes, groenstroken, stedelijk water (plassen, grachten, kanalen), stadsstranden, zwemwater, fonteinen en pierenbadjes. Dit vraagt om meer of ander beheer en onderhoud door de gemeente van de buitenruimte en aandacht voor de waterkwaliteit van zwemwater vanuit waterschappen en de provincie. De trek naar buiten kan ook leiden tot sociale overlast en positief gezien tot meer sociale cohesie en ontmoeting.

 

Informatie en kaarten voor meer inzicht

Basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest

  • Gedetailleerde hittekaart van de gevoelstemperatuur op een hete dag (Klimaateffectatlas) → geeft aan welke locaties in de buitenruimte heet of koel zijn en waar de druk op koele buitenruimtes mogelijk groot is.

Aanvullende kaarten

  • Kaart met het aantal zomerse of tropische dagen nu en in de toekomst (Klimaateffectatlas) → geeft een indicatie van de toename van het aantal dagen met een verhoogde druk op de buitenruimte.
  • Kaart met aantrekkelijke koele plekken inclusief officiële en niet-officiële zwemwaterlocaties → geeft inzicht in waar de druk op de buitenruimte toeneemt.

Enige maatregelen en richtlijnen

  • Betere toegang en gebruiksmogelijkheden creëren van openbaar groen
  • Meer verkoelende buitenruimtes creëren zoals parkjes, stadsstranden, en pierenbadjes met bankjes in de schaduw
  • Zorgen voor meer zwemwatervoorzieningen (incl. afvalvoorzieningen en toiletten) en de zwemwaterkwaliteit
  • Informeren waar veilig zwemwater is en waar zwemmen verboden of afgeraden wordt (zie ook kaart met zwemwaterkwaliteit in Nederland)