Uitleg applicatie

Over de mindmap

De mindmap ondersteunt gemeenten bij het verkennen van de problemen die door hitte kunnen optreden in bebouwd gebied en bij het voorbereiden van de risicodialoog over hitte. In totaal toont de mindmap 24 gevolgen van extreme hitte, verdeeld over vijf thema’s: gezondheid, netwerken, water, leefbaarheid en buitenruimte. In heldere tekst wordt ieder probleem uitgelegd, is beschreven op welke manier basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest het probleem inzichtelijk maken en welke aanvullende informatie gebruikt kan worden. Iedere tekst sluit af met mogelijke maatregelen en acties die het probleem voorkomen of verkleinen. Het kan zijn dat voor sommige situaties de mindmap niet compleet is en dat er nog andere hitteproblemen van belang zijn. Het is goed om hierbij stil te staan als de mindmap gebruikt gaat worden. De getoonde gevolgen zijn bovendien niet allemaal met ruimtelijke adaptatie op te lossen. Zorg voor medemens en aanpassingen aan gebouwen kunnen nodig of effectiever zijn.

Bediening

Gebruik deze mindmap om te onderzoeken welke gevolgen hitte in bebouwd gebied kan hebben. Klik op de 5 thema’s (vertakkende lijnen) of de gevolgen (icoontjes) om meer informatie te vinden. Voor elk gevolg is er een factsheet. In de factsheet kun je aangeven of je het onderwerp nu wilt meenemen of misschien later. Je keuze zal zichtbaar zijn in deze mindmap zodat je een overzicht krijgt van wat je zelf belangrijk acht en mee kunt nemen naar de risicodialoog.

De mindmap en de factsheets zijn ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met TNO.


 Image					    
 Image